Theoretisch-praktische godgeleerdheid 1 van Petrus van Mastricht

De voorkennis van de godgeleerdheid en het geloof in God

Deze serie bestaat uit zes delen. Deel 1 is april 2018 verschenen. 

- De intekenaar tekent in op het gehele werk (zes delen) en verplicht zich om alle nog te verschijnen delen af te nemen. Er zijn dan ook geen losse delen verkrijgbaar.
- Deel 1 is zojuist verschenen. 
- Er verschijnen twee delen per jaar.
- Elk deel wordt na verschijning per omgaande geleverd en berekend (à € 32,50).
- De serie is D.V. eind 2020 compleet.


Deel 1 - De voorkennis van de godgeleerdheid - het geloof in God.
Deel 2 - De werken van God - de zonde van de mens.
Deel 3 - De verlossing door Christus.
Deel 4 - De toepassing van de verlossing - de kerk.
Deel 5 - De geschiedenis van de kerk.
Deel 6 - De gehoorzaamheid aan de wet - de praktijk der Godzaligheid.

Dit werk, dat binnen en buiten Nederland heel invloedrijk is geweest, is ten opzichte van andere theologische standaardwerken uniek in zijn soort omdat:
- Het de theorie en de praktijk van 'het leven voor God' onlosmakelijk aan elkaar verbindt.
- Elk thema uit de geloofsleer behandeld wordt naar aanleiding van een Bijbeltekst en op een heldere en bondige wijze uiteengezet wordt volgens de unieke vierdeling van een verklarend, een leerstellig, een weerleggend en een leerzaam praktisch deel.
- Alle onderwerpen veelzijdig, helder en kernachtig worden toegelicht, zodat op vrijwel elke actuele vraag een antwoord te vinden is.

Petrus van Mastricht was predikant en professor aan de Universiteiten van Frankfurt, Duisburg en Utrecht. In Utrecht volgde hij zijn leermeester Voetius op en doceerde hij de laatste dertig jaar van zijn leven.

inhoudsopgave:

DEEL 1 – DE VOORKENNIS VAN DE GODGELEERDHEID –

HET GELOOF IN GOD

Voorwoord 15

Verantwoording 17

‘Om voor God te leven’, leven en werk van Petrus van Mastricht 19

Voorrede van Cornelis van der Kemp 27

Opdracht aan Gerhardus van Mastricht 45

Voorrede van Petrus van Mastricht 47

BOEK I – WAT MEN VOORAF VAN

DE GODGELEERDHEID MOET WETEN

1. De natuur van de godgeleerdheid 1 Tim. 6:2-4 5

- De methode van de godgeleerdheid 56

- De gedefinieerde zaak van de godgeleerdheid 62

- De definitie van de godgeleerdheid 86

2. De Heilige Schrift 2 Tim. 3:16-17 102

3. De verdeling van de godgeleerdheid 2 Tim. 1:13 194

BOEK II – HET GELOOF IN DE DRIE-ENIGE GOD

1. Het zaligmakende geloof Joh. 1:11-12 205

2. Gods bestaan en de kennis van Hem Hebr. 11:6 250

3. Gods Wezen en onafhankelijkheid Ex. 3:13-14 279

- De onbegrijpelijkheid van het Goddelijke Wezen 281

- Gods Wezen zelf, of: Zijn onafhankelijkheid 289

4. Gods Namen Ex. 3:15 303

5. Gods eigenschappen in het algemeen Ex. 33:18-23 323

6. Gods geestelijkheid en eenvoudigheid Joh. 4:24 340

- Gods geestelijkheid 342

- Gods eenvoudigheid 356

7. Gods onveranderlijkheid Jak. 1:17 367

8. Gods eenheid Deut. 6:4 379

9. Gods oneindigheid en grootheid Ps. 145:3 394

10. Gods onmetelijkheid en

alomtegenwoordigheid Ps. 139:7-10 407

11. Gods eeuwigheid Ps. 90:1-2 426

8 INHOUD

12. Gods leven en onsterfelijkheid Joh. 5:26 445

- Het leven van God 448

- De onsterfelijkheid van God 462

13. Gods verstand, kennis en wijsheid Rom. 11:33-34 468

14. Gods waarachtigheid en getrouwheid Rom. 3:3-4 495

15. Gods wil en wilsaandoeningen Ps. 115:3 509

16. Gods goedheid Matth. 19:17 545

17. Gods liefde, genade, barmhartigheid,

lankmoedigheid en goedertierenheid Ex. 34:6 566

18. Gods rechtvaardigheid Ps. 119:137 609

19. Gods heiligheid Lev. 19:2 635

20. Gods macht en kracht Ef. 3:20-21 654

21. Gods algenoegzaamheid en

volmaaktheid Gen. 17:1-2 685

22. Gods majesteit en heerlijkheid Jes. 42:8 702

23. Gods gelukzaligheid Ps. 16:11 719

24. De heilige Drie-eenheid 2 Kor. 13:13 732

25. God de Vader Ef. 3:14-15 763

26. God de Zoon Ps. 2:7-8 776

27. God de Heilige Geest Joh. 14:26 806

Register van belangrijke Schriftplaatsen 835

Register van personen 845

Verklarende woordenlijst 869

Bijlagen 885

Nog geen beoordelingen voor dit product

Geef beoordeling

Om een beoordeling te schrijven moet u inloggen of zich registreren

Theoretisch-praktische godgeleerdheid 1 - Petrus van Mastricht

  • € 32,50Gerelateerde producten

Theoretisch-praktische godgeleerdheid 2 - Petrus van Mastricht

Theoretisch-praktische godgeleerdheid 2 - Petrus van Mastricht

Theoretisch-praktische godgeleerdheid 2 van Petrus van MastrichtDe werken van God - de zonde van de ..

€ 32,50

Theoretisch-praktische godgeleerdheid 3 - Petrus van Mastricht

Theoretisch-praktische godgeleerdheid 3 - Petrus van Mastricht

Theoretisch-praktische godgeleerdheid 3 van Petrus van MastrichtDe verlossing door ChristusDeze seri..

€ 32,50

Tags: Theoretisch-praktische godgeleerdheid, Petrus van Mastricht, Theologie algemeen, Dogmatiek, Naslagwerken, Gebr. Koster, Stichting Gereformeerd Erfgoed