Heidelbergse Catechismus

De Heidelbergse Catechismus


In 1563 verschenen, bleek het spoedig een van de belangrijkste catechismussen in het gereformeerd protestantisme. De precieze ontstaansgeschiedenis is moeilijk in kaart te brengen, omdat de archiefstukken nooit zijn gevonden. Vermoedelijk gaf Frederik III, die als gereformeerd keurvorst in 1559 in de Palts aan de regering was gekomen, in 1562 aan Zacharias Ursinus de opdracht een nieuwe catechismus op te stellen. In 1563 werd dit concept in een gezamenlijke vergadering van de kerk, de overheid en de academie aangenomen. Over het algemeen wordt aangenomen dat hierbij Caspar Olevianus een grote rol heeft gespeeld.


Verfijnd zoeken

Product vergelijk (0)


Een beschermend schild - Ds. W. Pieters

Een beschermend schild - Ds. W. Pieters

Pieters. Ds. W.

Een beschermend schild van Ds. W. PietersAls in de gemeente de behandeling van het zevende gebod van..

€ 12,95

Groot loon deel 1 - Ds. D.W. Tuinier

Groot loon deel 1 - Ds. D.W. Tuinier

Tuinier, Ds. D.W.

Groot loon deel 1 van Ds. D.W. TuinierDe Tien geboden vanuit Gods Woord aan jongeren uitgelegd Elke..

€ 7,25 € 12,95

Sleutelmacht Bij de gratie Gods - Ds. C.B. Holland

Sleutelmacht Bij de gratie Gods - Ds. C.B. Holland

Holland, Ds. C.B.

Sleutelmacht Bij de gratie Gods van Ds. C.B. HollandDs. C.B. Holland (1878-1948) heeft zijn sporen g..

€ 5,99 € 11,50

Belijden en beleven - Ds. D. Slagboom

Belijden en beleven - Ds. D. Slagboom

Slagboom, Ds. D.

Belijden en beleven van ds. D. Slagboom Een praktische toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijde..

€ 7,50 € 27,90

Belijden in zevenvoud - Prof. Dr. A. Baars e.a.

Belijden in zevenvoud - Prof. Dr. A. Baars e.a.

Baars, Prof. dr. A.

Belijden in zevenvoud van Prof. Dr. A. Baars e.a.Harmonie van zeven protestantse belijdenisgeschrift..

€ 39,90

Belijdenisgeschriften van de PKN

Belijdenisgeschriften van de PKN

Zwanepol, Dr. K.

Belijdenisgeschriften van de PKN Een in opdracht van het moderamen van de synode tot stand gekomen ..

€ 13,99

Bidden leren - Pieter Veerman

Bidden leren - Pieter Veerman

Veerman, Pieter

Bidden leren van Pieter VeermanVergelijkend onderzoek naar het eigen karakter van het gebedsonderwij..

€ 29,90

Catechisatie over het Kort Begrip en de Heidelbergse Catechismus

Catechisatie over het Kort Begrip en de Heidelbergse Catechismus

Knibbe, David, Hof, C.G. op 't, ...

Catechisatie over het Kort Begrip en de Heidelbergse Catechismus Catechisatie over het Kort Begrip e..

€ 14,95

Catechismus - Dr. C. Steenblok

Catechismus - Dr. C. Steenblok

Steenblok, Dr. C.

Catechismus van Dr. C. Steenblok Dit werk bevat geen verklaring van de gehele Catechismus. Naast ..

€ 32,75

Catechismus - Ds. J. van Leeuwen

Catechismus - Ds. J. van Leeuwen

Leeuwen, Ds. J. van

Catechismus van ds. J. van Leeuwen De Heidelbergsche Catechismus verklaard in 2 delenDe Heidelber..

€ 52,50

Catechismus.nu - Dr. W. Verboom

Catechismus.nu - Dr. W. Verboom

Verboom, Dr. W.

Catechismus.nu van Dr. W. VerboomDe Heidelberger voor vandaagNa 450 jaar is de Heidelbergse Catechis..

€ 15,90

Dankbaar onderweg - Willem J. Ouweneel

Dankbaar onderweg - Willem J. Ouweneel

Ouweneel, Willem J.

Dankbaar onderweg van Willem J. Ouweneel'Dankbaar onderweg' van Willem J. Ouweneel is een dagboek bi..

€ 24,99

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 126

In hetzelfde jaar verschenen de eerste drie drukken bij Johannes Mayer in Heidelberg. De derde druk is de textus receptus (officiële druk). Deze is opgenomen in de kerkorde van de Palts (1563). Van deze druk verscheen ook een Latijnse vertaling. De eerste uitgaven zijn nog niet genummerd en kennen geen zondagsindeling. Vanaf de derde druk zijn vraag en antwoord 80, over de rooms-katholieke mis, opgenomen.
Van de verschillende Nederlandse vertalingen is die van Petrus Dathenus uit 1566 het meest bekend geworden. Hij verscheen achter in de uitgave van zijn psalmberijming. De Heidelbergse catechismus is in veel talen vertaald en door veel kerken van gereformeerde signatuur ingevoerd. In Nederland is hij door de synodale vergaderingen in de zestiende eeuw en door de Dordtse synode van 1618- 1619 aanvaard als belijdenisgeschrift. In gereformeerde, orthodoxe kerken wordt hij gebruikt in de tweede dienst – de leerdienst.
In de loop der eeuwen zijn er talloze catechismusverklaringen verschenen, zoals van Bastingius, Van der Kemp, Ridderus en vele anderen. Het Kort begrip van Faukelius uit 1608 is een verkorting van de Heidelbergse catechismus. K. Barth noemt de volgende functies van de Heidelbergse catechismus:
1. Een leerboekje voor geloofsonderricht.
2. Een leidraad en norm voor leraren en predikanten.
3. Een geschrift met een liturgisch aspect.
4. Een leidraad voor de catechismusprediking.
Kenmerkend voor deze catechismus is dat de soteriologie (verlossingsleer) en de christologie een belangrijke plaats innemen. In de meeste gevallen dragen de vragen en antwoorden een persoonlijk, existentieel en praktisch karakter. Het leerboekje wil voor alles een troostboek zijn. Daarom begint het ook met te vragen naar de enige troost van een christen. Het unieke karakter van de Heidelbergse catechismus valt op als we op de indeling letten. Het leerboekje kent na de eerste vraag over de troost, de drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid. Deze drieslag heeft Ursinus vermoedelijk overgenomen uit een in 1558 in Heidelberg verschenen catechismus, namelijk Ein Kurtze Ordenliche Summa. Opvallend is daarbij dat de Wet als catechetisch onderdeel twee keer aan de orde komt. De eerste keer als kenbron van de ellende en vervolgens als richtsnoer voor de dankbaarheid. Hieruit blijkt ook dat Ursinus in zijn formuleringen gestreefd heeft naar een consensus met de lutheranen.
Ondanks deze inzet is de Heidelbergse catechismus na zijn verschijning door de lutherse theologen scherp bekritiseerd en moest Frederik III zich op de rijksdag van Augsburg in 1566 verantwoorden. Ook heden ten dage wordt de Heidelbergse catechismus nog wereldwijd gebruikt als catechetisch geschrift, als confessie en als leidraad voor de leerdienst.