De Lofzang van Simeon

De Lofzang van Simeon


Gezang 4 van de enige gezangen - De lofzang van Simeon: Bijbeltekst en zangtekst


Product vergelijk (0)


20 koraalvoorspelen - Willem Oranje

20 koraalvoorspelen - Willem Oranje

Oranje, Willem

20 koraalvoorspelen van Willem Oranje Inhoud:Psalm 24 (62, 95, 111, Gezang 92, 110, 121, 139)Psal..

€ 15,95

De Lofzangen - Cor van Dijk

De Lofzangen - Cor van Dijk

Dijk, Cor van

De Lofzangen van Cor van DijkInhoud:Koraalbewerkingen voor orgel, deel 3Variaties over de Lofzang va..

€ 9,95

De Lofzangen - Hans Prince

De Lofzangen - Hans Prince

Prince, Hans

De Lofzangen van Hans PrinceInhoud: Lofzang van MariaLofzang van ZachariasLofzang van Simeon..

€ 10,95

De Lofzangen - Marc de Leeuw

De Lofzangen - Marc de Leeuw

Leeuw, Marc de

De Lofzangen van Marc de Leeuw Inhoud: Lofzang van MariaLofzang van SimeonLofzang van Zacharias..

€ 10,95

Enige Gezangen deel 11 - Nico de Mes

Enige Gezangen deel 11 - Nico de Mes

Mes, Nico de

Enige Gezangen deel 11 van Nico de MesInhoud:Beknopte voorspelen en koralen over de Enige Gezangen A..

€ 12,95

Kerst - Bas Buitendijk

Kerst - Bas Buitendijk

Buitendijk, Bas

Kerst van Bas BuitendijkInhoud:Daar is uit ’s werelds duist’re wolkenKomt allen tezamenIn Bethlehems..

€ 17,45

Koraalvoorspelen 1 - Johan van Dommele

Koraalvoorspelen 1 - Johan van Dommele

Dommele, Johan van

Koraalvoorspelen van Johan van DommeleInhoud:  Psalm 2, 6, 12, 15, 27, 35, 46, 52, 57, 67 (3..

€ 12,95

Lof zij de God van Israël - André de Jager

Lof zij de God van Israël - André de Jager

Jager, André de

Lof zij de God van Israël van André de JagerInhoud:Psalm 85Psalm 90Psalm 133De Tien Geboden des Heer..

€ 11,50

Lofzangen van Israël - Annelies Tanis

Lofzangen van Israël - Annelies Tanis

Tanis, Annelies

Lofzangen van Israël van Annelies TanisInhoud: Psalm 24, 47, 56, 62, 87, 92, 96, 97, 110, 124, Lo..

€ 12,95

Psalmen en gezangen 1 - Dick Slagman

Psalmen en gezangen 1 - Dick Slagman

Slagman, Dick

Psalmen en gezangen 1 van Dick SlagmanPsalm 17Psalm 34Lofzang van SimeonOmvang: 15 pagina'sIdioom: R..

€ 9,95

Vijf koraalbewerkingen - Gert-Jan den Butter

Vijf koraalbewerkingen - Gert-Jan den Butter

Butter, Gert-Jan den

Vijf koraalbewerkingen van Gert-Jan den ButterInhoud: Passacaglia en koraal Psalm 62Canon en koraa..

€ 10,95

Zes koraalbewerkingen - Arjan Koning

Zes koraalbewerkingen - Arjan Koning

Koning, Arjan

Zes koraalbewerkingen van Arjan KoningInhoud: Psalm 24Psalm 100Psalm 116Psalm 132Psalm 138Lofzang..

€ 10,95

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 17

25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.

26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.

schilderij van Hans Memling: Triptiek met de geboorte, aanbidding der wijzen en de presentatie in de tempel
» meer
27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;

28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:

29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;

30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:

32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

schilderij van Rembrandt Harmensz. van Rijn: De profetie van Simeon aan Maria
34 En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.

35 (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.

Lofzang van Simeon

Vers 1
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

Vers 2
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.