O hoofd, bedekt met wonden

O hoofd, bedekt met wonden


Gezang 32 uit de Hervormde Bundel 1938


Product vergelijk (0)


Bewerkingen over 13 bekende gezangen - Jan. J. van den Berg

Bewerkingen over 13 bekende gezangen - Jan. J. van den Berg

Berg, Jan J. van den

Bewerkingen over 13 bekende gezangen van Jan. J. van den Berg Inhoud: 1. Neem mijn leven, laat h..

€ 10,95

Het Levende Lied - Folk Dean

Het Levende Lied - Folk Dean

Dean, Folk

Het Levende Lied van Folk DeanInhoud:Een verzameling Liederen, Psalmen en Gezangen voor Harmonium (m..

€ 8,95

Muziek voor Lijdenstijd en Pasen - Leen Schippers

Muziek voor Lijdenstijd en Pasen - Leen Schippers

Schippers, Leen

Muziek voor Lijdenstijd en Pasen van Leen SchippersInhoud:'t Is middernacht en in de hofO Hoofd, bed..

€ 10,00

Passie en Pasen deel 1 - Jan Kroeske

Passie en Pasen deel 1 - Jan Kroeske

Kroeske, Jan

Passie en Pasen deel 1 van Jan Kroeske LijdenstijdMijn god, mijn God, waarom verlaat Gij mijJezus, ..

€ 4,50 € 11,90

U zij de glorie - Dick Sanderman

U zij de glorie - Dick Sanderman

Sanderman, Dick

U zij de glorie van Dick Sanderman Liedbewerking voor de Lijdenstijd en PasenVoor melodie-instrumen..

€ 12,95

Zo leeft de Vorst altoos - Gerrit Jan van de Werfhorst

Zo leeft de Vorst altoos - Gerrit Jan van de Werfhorst

Werfhorst, Gerrit Jan van de

Zo leeft de Vorst altoos van Gerrit Jan van de WerfhorstInhoud:"O hoofd, bedekt met wonden"Psalm 38"..

€ 10,95

Composities voor kerkorgel - Johan Wentink

Composities voor kerkorgel - Johan Wentink

Niewenhuijse, Jaap

Composities voor kerkorgel van Johan WentinkVoor Lijdenstijd en PasenInhoud:O hoofd vol bloed en won..

€ 10,95

Tot Uw dienst 3 - Roeland de Reuver

Tot Uw dienst 3 - Roeland de Reuver

Reuver, Roeland de

Tot Uw dienst 3 van Roeland de ReuverEenvoudige bewerkingen over Psalmen en Gezangen voor piano Inh..

€ 14,95

Orgelkunst 7 - Diverse artiesten

Orgelkunst 7 - Diverse artiesten

Wendt, Gradus

Orgelkunst 7 van diverse artiestenInhoud: Vier koraalbewerkingenFantasie: "Dankt, dankt nu allen God..

€ 8,95

Enige gezangen voor orgel - Jan Zwart

Enige gezangen voor orgel - Jan Zwart

Zwart, Jan

Enige gezangen voor orgel van Jan Zwart Nederlandse orgelmuziek Boek XInhoud:De Tien Geboden des He..

€ 6,95

Koraalbewerkingen voor orgel 15 - Martin Mans

Koraalbewerkingen voor orgel 15 - Martin Mans

Mans, Martin

Koraalbewerkingen en Aria's voor orgel 15 van Martin MansInhoud: 1. Psalm 32 2. Psalm 273...

€ 10,00

Weergeven 1 t/m 11 van in totaal 11

O hoofd, bedekt met wonden

Vers 1
O hoofd, bedekt met wonden,
belaan met smart en hoon,
o hoofd, ten spot ombonden
met ene doornenkroon,
eertijds gekroond met stralen
van meer dan aardse gloed,
waarlangs nu drupp'len dalen:
'k breng zeeg'nend U mijn groet!

Vers 2
Van al de last dier plagen,
met goddelijk geduld,
o Heer, door U gedragen,
heb ik, heb ik de schuld!
Och, zie, hoe 'k voor uw ogen
hier als een zondaar sta,
en schenk vol mededogen,
m' een blik van uw gena!

Vers 3
Wat stof tot zielsverblijden,
hoe zalig is 't en goed,
dat 'k in uw bitter lijden
mijn redding vinden moet!
O, mocht ik U, mijn Leven,
daar 'k bij uw kruishout kniel,
mij zelf ten offer geven:
wat winste deed mijn ziel!

Vers 4
U zij de dank mijns harten,
U, Jezus, dierb're vriend,
voor 't dragen van die smarten,
alleen door mij verdiend!
Och, blijv', wat troost ik derve,
de hoop op U mij bij,
opdat, wanneer ik sterve,
in U mijn einde zij!

Vers 5
Als 'k eens van d' aarde scheide,
och, wijk dan niet van mij!
Als ik de doodssnik beide
och, sta dan aan mijn zij'!
En wordt mijn strijd het bangste,
laat dan in angst en pijn
uw doorgeworsteld' angste
mij tot vertroosting zijn!

Vers 6
Verschijn dan aan mijn sponde,
schenk laaf'nis in mijn nood!
Wijs m' in mijn laatste stonde
op uw verzoeningsdood!
'k Houd dan in stervenssmarte
de blik naar 't kruis gericht,
en klem dat vast aan 't harte:
zo valt het sterven licht!