Gebed des Heeren

Gebed des Heeren


Gezang 5 van de enige gezangen Gebed des Heeren Gezang achter in het Psalmboek


Product vergelijk (0)


18 psalmbewerkingen 1 - Leen Schippers

18 psalmbewerkingen 1 - Leen Schippers

Schippers, Leen

18 psalmbewerkingen 1 van Leen SchippersInhoud:Psalm: 118,Psalm 45Psalm 33Psalm 25Psalm 101Psalm 93P..

€ 13,95

20 koraalvoorspelen - Willem Oranje

20 koraalvoorspelen - Willem Oranje

Oranje, Willem

20 koraalvoorspelen van Willem Oranje Inhoud:Psalm 24 (62, 95, 111, Gezang 92, 110, 121, 139)Psal..

€ 15,95

Enige Gezangen deel 11 - Nico de Mes

Enige Gezangen deel 11 - Nico de Mes

Mes, Nico de

Enige Gezangen deel 11 van Nico de MesInhoud:Beknopte voorspelen en koralen over de Enige Gezangen A..

€ 12,95

Het Gebed des Heeren - Renco Bakker

Het Gebed des Heeren - Renco Bakker

Bakker, Renco

Het Gebed des Heeren | Renco Bakker Inhoud:Variaties over het Gebed des Heeren..

€ 12,95

Laat zich’t orgel overal... - Diverse componisten

Laat zich’t orgel overal... - Diverse componisten

Bakker, Renco, Braak, Willem van, ...

Laat zich’t orgel overal... van diverse componistenInhoud:Psalm 19 (Cor van Dijk)Psalm 26 (Jan-Wille..

€ 13,95

U zij de lof in eeuwigheid - Gerrit Jan van de Werfhorst

U zij de lof in eeuwigheid - Gerrit Jan van de Werfhorst

Werfhorst, Gerrit Jan van de

U zij de lof in eeuwigheid van Gerrit Jan van de WerfhorstInhoud:Het gebed des HeerenDe tien gebode..

€ 9,95

Geestelijke liederen serie 02 - Orgel en keyboard

Geestelijke liederen serie 02 - Orgel en keyboard

Geestelijke liederen serie 02 - Orgel en keyboard Inhoud: Zoek eerst het koninkrijk van God Kom, ..

€ 12,50

Korte Koraalvoorspelen IV - Martien van der Zwan

Korte Koraalvoorspelen IV - Martien van der Zwan

Zwan, Martin van der

Korte Koraalvoorspelen IV van Martien van der ZwanInhoud: Psalm 12, 13, 31 (71), 49, 51 (69), 74 ..

€ 9,95

Koraalbewerkingen voor orgel 12 - Martin Mans

Koraalbewerkingen voor orgel 12 - Martin Mans

Mans, Martin

Koraalbewerkingen voor orgel 12 van Martin MansInhoud: 1. Melodiebewerking en Koraal Psalm 68: ..

€ 10,00

Amen - Cor van Dijk

Amen - Cor van Dijk

Dijk, Cor van

Amen van Cor van DijkInhoud:Psalm 72:11 en het Gebed des Heeren:10..

€ 8,95

Weergeven 1 t/m 10 van in totaal 10

Gebed des Heeren

Vers 1
O allerhoogste Majesteit,
Die in het rijk der heerlijkheid
De heem'len hebt tot Uwen troon,
Wij roepen U, in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan,
Als onzen Vader need'rig aan.

Vers 2
Geheiligd word' Uw naam; ai, geef,
Dat elk, waar hij op aarde leev',
Dien Vadernaam erkennen moog',
Uw deugden roeme hemelhoog;
Dat elk, als kind, aan U gelijk',
En in zijn doen Uw beelt'nis blijk'.

Vers 3
Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Vers 4
Uw wil geschied', Uw wil alleen,
Als in den hemel, hier beneên;
Uw wil is altoos wijs en goed;
't Is majesteit, al wat Gij doet;
Dat ieder stil daarin berust',
En Uw bevelen doe met lust.

Vers 5
Geef heden ons ons daag'lijks brood;
Betoon Uw trouwe zorg in nood;
Gij weet, wat elk op aard' behoev';
Dat ons dan geen gebrek bedroev';
Dat nooit Uw zegen van ons wijk',
Die maakt alleen ons blij en rijk.

Vers 6
Vergeef ons onze schulden, HEER;
Wij schonden al te snood Uw eer;
De boosheid kleeft ons altijd aan;
Wie onzer zou voor U bestaan,
Had Jezus niet voor ons geleên?
Wij schelden kwijt, die ons misdeên.

Vers 7
Leid ons in geen verzoeking ooit;
Verberg voor ons Uw aanzicht nooit;
Gij weet het, onze kracht is klein;
De driften veel, en 't hart onrein,
Wat wordt er van ons in dien staat,
O Vader, zo Gij ons verlaat?

Vers 8
Verlos ons uit des bozen macht;
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht:
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot;
Dus zijn w' elk ogenblik in nood;
Hier komt nog vlees en wereld bij;
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

Vers 9
Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

Vers 10
Ja, Amen, trouwe Vader, ja;
Wij maken staat op Uw genâ.
Ons hart, o God, die alles ziet,
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet;
Het zegt, daar G' op ons bidden let,
Gelovig Amen op 't gebed.