Gebed

Gebed


Het gebed / Bidden


Onze Vader, die in de hemelen zijt;


Product vergelijk (0)


Geheimen van de binnenkamer - Ds. L. Gebraad

Geheimen van de binnenkamer - Ds. L. Gebraad

Gebraad, Ds. L., Zwartbol, Ds. Th.L.

Geheimen van de binnenkamer van Ds. L. GebraadOverdenkingen over het Onze VaderDs. L. Gebraad kende ..

€ 9,50 € 14,90

God hoort je gebed - Ds. D.W. Tuinier

God hoort je gebed - Ds. D.W. Tuinier

Tuinier, Ds. D.W.

God hoort je gebed van Ds. D.W. TuinierHet Onze Vader voor jongeren uitgelegd Weet je hoe de bekend..

€ 9,95

Het gebed des Heeren - Hugh Latimer

Het gebed des Heeren - Hugh Latimer

Latimer, Hugh, Kooten, Ds. M. van, ...

Het gebed des Heeren van Hugh LatimerIn dit boek wordt door Hugh Latimer in zeven preken het gebed d..

€ 16,95

Wenskaart gebed

Wenskaart gebed

Wiersma, Geeske

Wenskaart gebedWenskaart Gebed voor mijn kinderenIk leg de namen van mijnkinderen in Uw handen.Grave..

€ 2,50

12 artikelen over bidden - Henk van der Meulen e.a.

12 artikelen over bidden - Henk van der Meulen e.a.

Meulen, Henk van der

12 artikelen over bidden van Henk van der Meulen e.a.Bidden is in het christelijk geloof afstemmen o..

€ 8,90

Bidden brengt je hart tot rust - Elizabeth George

Bidden brengt je hart tot rust - Elizabeth George

George, Elizabeth

Bidden brengt je hart tot rust van Elizabeth George Trouwe Heere, omdat U vandaag naast me gaat, ..

€ 9,95

Bidden is goed - Caroline Burger

Bidden is goed - Caroline Burger

Burger, Caroline

Bidden is goed van Caroline BurgerJezus leert je hoe het moetJe kind van jongs af aan zelf leren bid..

€ 9,90

Bidden leren - Pieter Veerman

Bidden leren - Pieter Veerman

Veerman, Pieter

Bidden leren van Pieter VeermanVergelijkend onderzoek naar het eigen karakter van het gebedsonderwij..

€ 29,90

Bidden zoals Jezus - Dr. M. Klaassen

Bidden zoals Jezus - Dr. M. Klaassen

Klaassen, Dr. M.

Bidden zoals Jezus van Dr. M. KlaassenReformatorische perspectieven op rechtvaardiging en participat..

€ 12,90

Bijbels bidden voor je kinderen - Marieke den Butter

Bijbels bidden voor je kinderen - Marieke den Butter

Butter, Marieke den

Bijbels bidden voor je kinderen van Marieke den ButterZodat zij hun hoop op God stellenWe verlangen ..

€ 13,95

Blijven bidden voor je kind - Arthur Hildersham

Blijven bidden voor je kind - Arthur Hildersham

Hildersham, Arthur

Blijven bidden voor je kind van Arthur HildershamKinderen hebben een zondig hart. Ze zijn in zonden ..

€ 9,95

Contemplatief gebed - Thomas Merton

Contemplatief gebed - Thomas Merton

Contemplatief gebed van Thomas MertonGeestelijk leven is een avontuur, een weg in het onbekende. Wie..

€ 18,98

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 27

Onze Vader


Onze Vader, die in de hemelen zijt;

1. Uw naam worde geheiligd.
2. Uw koninkrijk kome.
3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen


Gebed des Heeren


Vers 1
O allerhoogste Majesteit,
Die in het rijk der heerlijkheid
De heem'len hebt tot Uwen troon,
Wij roepen U, in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan,
Als onzen Vader need'rig aan.

Vers 2
Geheiligd word' Uw naam; ai, geef,
Dat elk, waar hij op aarde leev',
Dien Vadernaam erkennen moog',
Uw deugden roeme hemelhoog;
Dat elk, als kind, aan U gelijk',
En in zijn doen Uw beelt'nis blijk'.

Vers 3
Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Vers 4
Uw wil geschied', Uw wil alleen,
Als in den hemel, hier beneên;
Uw wil is altoos wijs en goed;
't Is majesteit, al wat Gij doet;
Dat ieder stil daarin berust',
En Uw bevelen doe met lust.

Vers 5
Geef heden ons ons daag'lijks brood;
Betoon Uw trouwe zorg in nood;
Gij weet, wat elk op aard' behoev';
Dat ons dan geen gebrek bedroev';
Dat nooit Uw zegen van ons wijk',
Die maakt alleen ons blij en rijk.

Vers 6
Vergeef ons onze schulden, HEER;
Wij schonden al te snood Uw eer;
De boosheid kleeft ons altijd aan;
Wie onzer zou voor U bestaan,
Had Jezus niet voor ons geleên?
Wij schelden kwijt, die ons misdeên.

Vers 7
Leid ons in geen verzoeking ooit;
Verberg voor ons Uw aanzicht nooit;
Gij weet het, onze kracht is klein;
De driften veel, en 't hart onrein,
Wat wordt er van ons in dien staat,
O Vader, zo Gij ons verlaat?

Vers 8
Verlos ons uit des bozen macht;
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht:
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot;
Dus zijn w' elk ogenblik in nood;
Hier komt nog vlees en wereld bij;
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

Vers 9
Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

Vers 10
Ja, Amen, trouwe Vader, ja;
Wij maken staat op Uw genâ.
Ons hart, o God, die alles ziet,
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet;
Het zegt, daar G' op ons bidden let,
Gelovig Amen op 't gebed.